Хөдөө аж ахуйн их сургууль

Тэмцээний тайлан

      ХААИС-ийн Инженер, технологийн сургууль, ШУТИС-ийн Механик тээврийн сургууль, Мэдээлэл холбоо технологийн сургууль, ҮБХИС-ийн Аюулгүй байдлын сургууль зэрэг инженерийн чиглэлийн сургуулиудын хооронд        зохиогддог 4 төрөлт тэмцээний дүн.

Баг Төрөл

ХААИС

ИТС

ШУТИС

МехТС

ШУТИС

МХТС

ҮБХИС

АБС

1

Шатар

2

1

4

3

2

Теннис /эр/

4

2

3

1

3

Теннис /эм/

4

3

2

1

4

Гар бөмбөг /эр/

3

1

4

2

5

Гар бөмбөг /эм/

3

1

2

4

6

Сагсан бөмбөг/эр/

4

2

3

1

7

Сагсан бөмбөг/эм/

2

1

3

4

8

Нийлбэр оноо

22

11

21

16

9

Байр

4

1

3

2

 

    

МАНАЙ СҮЛЖЭЭНД НЭГДЭЭРЭЙ
facebook twitter rss rss rss

17024 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Зайсан

Утас: 976-11-341377 Факс: 976-11-341770 И-мэйл: info@muls.edu.mn, admin@muls.edu.mn