Хөдөө аж ахуйн их сургууль

МФМТ-ийн тэнхим хэрэглээний физик, хэрэглээний математик, биоинженерчлэл чиглэлээр шинээр хөтөлбөр нээхээр  БМҮИЗ-д хүсэлтээ өгч гэрээ хийлээ.

 

Хөтөлбөрийн зорилго:

ХАА-н үйлдвэрлэл, банк санхүү, мэдээлэл технологи, инженер техникийн салбарт тавигдах асуудлыг онолын математик, математик загварчлалын аргыг хослуулан хэрэглэх, хөрвөх чадвартай мэргэжилтэн бэлтгэх

Хөтөлбөрийн зорилго:

Хэрэглээ + физик” зориулалттай цэвэр онолоос илүүтэй хэрэглээг чухалчилсан хөрвөх чадвартай мэргэжилтэн бэлтгэх 


Хөтөлбөрийн зорилго:

ХАА-н болон үйлдвэрлэлийн бүх салбарт биоинженерчлэлийн аргыг ашиглаж, шинэ бүтээгдэхүүнд боловсруулалт хийх, үйлдвэрлэлд оновчтой  ашиглах чадвартай мэргэжилтэн бэлтгэх. 

МАНАЙ СҮЛЖЭЭНД НЭГДЭЭРЭЙ
facebook twitter rss rss rss

17024 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Зайсан

Утас: 976-11-341377 Факс: 976-11-341770 И-мэйл: info@muls.edu.mn, admin@muls.edu.mn