Хөдөө аж ахуйн их сургууль

Хөдөө аж ахуйн инженерийн тэнхим (ХААИТ)

ХАА-н Инженерийн тэнхимийн судалгааны ажлын чиглэл

Тэнхимийнэрдэмшинжилгээ, инновацийнажлынзорилго:

       Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын эдийн засгийн үр өгөөжийг дээшлүүлэх,  мэдлэгт суурилсан шинэ технологи, техник ашиглалтын чиглэлээр судалгаа явуулж инновацийг нэвтрүүлэх

Судалгааны ажлын чиглэл:

1.    ХАА-н техникийн зохистой параметр боловсруулах

2.    Дотоод шаталтын хөдөлгүүрийн ашиглалтыг дээшлүүлэх, эдэлгээний нөөцийг нэмэгдүүлэх арга зам боловсруулах

3.    Түлш, тосны чанар, био эрчим хүчний судалгаа

4.    Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн механикжсан технологи, машины иж бүрдэл боловсруулах /хөрс боловсруулах машин, тариалах хураах машин, хураалтын дараах боловсруулалтын машин г.м/

5.    Газар тариалангийн механикжсан технологи, техник тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, технологийн үзүүлэлтийг тогтоох, бүтээл, шатахуун зарцуулалтын норм боловсруулах

6.    Техникийн хийцийг сайжруулах, шинээр зохион бүтээх

7.    Бионүүрс гарган авах технологи боловсруулж тоног төхөөрөмж зохион бүтээх болон түүний хэрэглэх

8.    ХАА-н үйлдвэрлэлийн процессийн хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн асуудлууд

9.    ХАА-н барилга байгууламж, хамгаалалттай хөрсний байгууламж болон агуулах, зоорийн аж ахуйн механикжуулалт, бичил уур амьсгалын тогтолцоог бүрдүүлэх

10. ХАА-н салбарт ашиглах зай сургалтын шинэ тогтолцоо бүрдүүлэх

11. Инженерийн боловсролын агуулга, стандарт, хэрэгжүүлэх арга, орчныг боловсронгуй болгох

Эрдэм шинжилгээний ажлын сэдэв

Оюутны эрдэм шинжилгээний ажлын сэдэв

Удирдагч:Доктор Б.Эрдэнэтуяа

1

Монгол орны газар тариалангийн бүсийн ХАА-н техникийн хэрэгцээ, хангамжийн судалгаа

2

Мал   амьтны   байрны халаалт, агааржуулалтын системийн шийдэл

3

Хамгаалагдсан   хөрсний   байгууламжийн халаалтын шийдэл

4

ХАА-н   бүтээгдэхүүн   хатаах   тоног   төхөөрөмж, технологийн  судалгаа

5

ХАА-н   бүтээгдэхүүнийг   хадгалах   зоорины дулаан,   агааржуулалт, чийгшлийн   түвшинг тодорхойлох

6

Төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийн байдлын судалгаа

Удирдагч:Доктор Т.Ганболд

1

Төмс суулгах бага оврын машины хийц, параметрыг судлах

2

Үр тарианы бага оврын үрлүүрийн хийц, параметрыг судлах

Удирдагч:Доктор С.Чинтогтох

1

Төмс ухах бага оврын машины редукторын тооцоо, хийцийн сонголт

2

Төмс хүнсний ногоо хадгалах энгийн зоорины судалгаа сонгох үндэслэл боловсруулах

3

Бог мал угааж ариутгах суурин төхөөрөмжийн судалгаа сонголт

Удирдагч:Магистр Д.Батчимэг

1

Гэр хорооллоос үүдэлтэй агаарын бохирдол

2

Сэргээгдэх эрчим хүч ашиглан өвс хадагч зохион бүтээх нь

Удирдагч:Магистр Ж.Мөнгөн

1

Жижиг үрт ашигт ургамал тарих үрлүүрийн хийц загварын судалгаа

2

Хүнсний ногоо хучилгатай тариалах төхөөрөмж хийж турших

3

Бионик загвартай хөдөө аж ахуйн машин зохион бүтээх турших

Удирдагч:Магистр О.Эрдэнэсайхан

1

Сампо комбайны явуулын үйлчилгээг боловсронгуй болгох боломж

2

Борц нунтаглаж бэлтгэх төхөөрөмжийн судалгаа

3

Дизель түлшний чанарөөрчлөлт хөдөлгүүрт үзүүлэх нөлөөг судлах

 

МАНАЙ СҮЛЖЭЭНД НЭГДЭЭРЭЙ
facebook twitter rss rss rss

17024 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Зайсан

Утас: 976-11-341377 Факс: 976-11-341770 И-мэйл: info@muls.edu.mn, admin@muls.edu.mn