Хөдөө аж ахуйн их сургууль

Бакалаврын сургалт

БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨРҮҮД
 
Хөтөлбөрийн индекс
Хөтөлбөрийн нэр
Хөтөлбөрийн мэргэших чиглэл
Хөтөлбөр хэрэгжүүлэх тэнхим
D074501
Инженер механик
 
Хөдөө аж ахуйн машин механизмын ашиглалт
Механик инженерийн тэнхим
 
Хөдөө аж ахуйн инженерийн тэнхим
D071503
Метал судлал, технологи
Механик инженерийн тэнхим
D071305
Хөдөө аж ахуйн цахилгаан хангамж
Цахилгаан хангамж, электроникийн тэнхим
D072101
Хүнс үйлдвэрлэлийн технологич инженер
 
Мах сүүний үйлдвэрлэлийн технологи
Хүнсний инженерчлэл, гидромеханикийн тэнхим
D071504
Гидромеханик инженер
Хүнсний инженерчлэл, гидромеханикийн тэнхим
D061203
Хөдөө аж ахуйн мэдээллийн систем
Математик, физик, мэдээллийн технологийн тэнхим
D061302
Програм хангамж
Математик, физик, мэдээллийн технологийн тэнхим
МАНАЙ СҮЛЖЭЭНД НЭГДЭЭРЭЙ
facebook twitter rss rss rss

17024 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Зайсан

Утас: 976-11-341377 Факс: 976-11-341770 И-мэйл: info@muls.edu.mn, admin@muls.edu.mn